kultura

Kami rin malaman na lamang kung ang bawat miyembro ng Guoguang ay matunaw sa Guoguang at ang katalinuhan na potensyal ng lahat ng tao ay ginawang aktibo ay ang Guoguang bumuo ng patuloy.

Based on that, we began the Project of Cohesion Force of "Explore hardly and Strive to create" and make the company be home of staff members and elevate the comprehensive qualification of people in Guoguang in many ways to foster a special enterprise culture of Guoguang.

larawan (1) larawan (2)

larawan (3) larawan (4)

larawan (5) larawan (6)

larawan (7) larawan (8)

larawan (9)